واحد ترجمه

موسسه زبان ارس افتخار دارد تا با ارائه خدمات ترجمه به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و غیره پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد. فعالیت های ترجمه در این موسسه شامل ترجمه کتبی، ترجمه شفاهی و ترجمه همزمان است که مترجمین زبده این موسسه در زمینه ترجمه تخصصی، عمومی، اقتصادی، مدیریتی، پزشکی، مهندسی و غیره مشغول به فعالیت هستند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.