trtr

50 % تخفیف شهریه ترم اول(برای تمامی سطوح)

آکادمی زبان ارس در نظر دارد شهریه ی ترم اول تمامی زبان آموزان را به صورت نیم بها دریافت کند.این اقدام،هدیه ای از سوی آکادمی زبان اَرس به زبان آموزان جدیدالورود می باشد.

برای اطلاع از کلاس ها با ما تماس بگیرید.