انگلیسی برای اهداف دیگر

بسیاری از زبان آموزان نیازمند فراگیری زبان انگلیسی برای کسب مهارت ها و تخصص های مختلفی هستند که در مجامع آکادمیک بین المللی آموزش زبان، از آن به عنوان دوره های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP(English For Specific Purposes یاد می شود.
موسسه ارس به طراحی و برگزاری دوره هایESP پرداخته است که در آن داوطلبان علاوه بر کسب مهارت های عمومی، موفق به فراگیری مهارت های خاص به زبان انگلیسی می شوند.
بدیهی است که این دوره ها بسیار متنوع هستند و بر حسب نیازهای تخصصی زبان آموزان طبقه بندی می شوند.
نمونه ای از این دوره ها:

(English for Specific Purposes (ESP
انگلیسی برای اهداف تجاری- بازرگانی English for Business Purposes
انگلیسی برای اهداف قضایی English for Legal Purposes
انگلیسی برای اهداف فنی- مهندسی English for Engineering Purposes
انگلیسی برای اهداف علوم انسانی English for Humanity
انگلیسی برای اهداف پزشکی English for Medical Purposes
انگلیسی برای اهداف الکترونیک English for Electronics
انگلیسی برای اهداف نظامی Army Specialized Training Program
انگلیسی برای اهداف هواشناسی English for Meteorology
 انگلیسی برای اهداف هوانوردی Aviation English
انگلیسی برای اهداف پرستاری و بهداشت English for Nursing& Health Care
انگلیسی برای اهداف صنعت انرژی English for Energy Industry
انگلیسی برای اهداف خوردروسازی English for the Automobile Industry
انگلیسی برای مطبوعات و خبرنگاران English for Journalism
انگلیسی برای اهداف مدیریت English for Management
انگلیسی برای اهداف حسابداری English for Accounting
انگلیسی برای اهداف بازاریابی English for Marketing
 انگلیسی برای اهداف فن آوری اطلاعات English for Computing & IT Purposes
انگلیسی برای اهداف بخش مالی English for the Financial Sector
انگلیسی برای اهداف بانکداری English for Banking
انگلیسی برای علوم پایه
(ریاضی، شیمی، هندسه و فیزیک)
English for Basic Sciences
(Mathematics, Chemistry, Geometry, Physics)