دوره های میانجی

دوره های عمومی آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویانی طراحی شده است که می بایست به فراگیری مهارت های عمومی زبان بپردازند.در طی این دوره زبان آموز می تواند ضعف های مرتبط به یک مهارت خاص را با سپری کردن این دوره برطرف سازد.
در برخی موارد مشاهده می شود که داوطلب با طی یک سطح، هنوز در یک یا چند مهارت خاص (مثلاً مهارت های گفتاری یا شنیداری)، موفق به کسب استاندارد مورد نظر نشده است؛ در چنین مواقع، از سویی تکرار دوره برای داوطلب و گروه آموزشی چندان مطلوب نیست و از سوی دیگر روند آموزش دستخوش فرسایش های طولانی مدت می شود. برای غلبه بر این مانع، موسسه ارس، دوره های میانجی(Intruding Courses) را طراحی کرده است که زبان آموز با بهره گیری از آن می تواند به تقویت هر یک از مهارت های اصلی Writing/ Reading / Listening / Speaking و مهارتهای فرعی Culture / Pronunciation / Vocabulary / Grammar بپردازد.
منابع متنوعی که در موسسه ارس مورد استفاده قرار می گیرد، بدین شرح است: