زمان حال ساده برای زمان بندی

اغلب برای بیان آینده هنگامی که یک واقعه قرار است اتفاق بیفتد (مثلا در یک جدول زمان بندی) از حال ساده استفاده می کنیم. احتمال رخدادن: تقریبا 100 درصد به مثال های زیر توجه کنید:

The train leaves New York at 9 pm tonight.

Tomorrow is Thursday.

در درس بعد خلاصه ای از ساختار Going to در جملات جمع آوری شده است.

تفاوت استفاده از Will و Going to

مطالب مرتبط فصل چهارم آموزش گرامر