مدت دوره ها

توافقی
با در نظر گرفتن این که برخی از زبان آموزان بنا بر دلایل مختلفی نظیر ماموریت های شغلی، ساعات متغیر کاری وغیره، نمی توانند در کلاس هایی که تنها برای روزها و ساعات مشخص و تغییر ناپذیر برنامه ریزی شده اند حاضر شوند، موسسه ارس دوره های خود را می تواند صرفاً مطابق با زمانهای ترجیحی زبان آموزان منطبق سازد. بدیهی است که زمان و مدت این دوره ها با توجه به اولویت های زبان آموزان توافقی می باشد.
دوره‌های عادی ترمیک
هر ترم کلاس‌های اين دوره 20 جلسه در 2 ماه است كه به صورت یک روز در میان (زوج یا فرد) در ساعت‌های مختلف برگزار می‌شود. این کلاس‌ها در روزهای زوج یا فرد از ساعت 8 صبح تا 10شب، در بازه های زمانی 90دقیقه ای برگزار می‌شود و هر سال شامل 6 ترم 2 ماهه است. آزمون میان ترم جلسه دهم و آزمون پایان ترم جلسه بيستم برگزار می‌شود و 2 جلسه در هر ترم به کلاس فیلم اختصاص دارد.

کلاس‌های فشرده
برای آن دسته از زبان آموزانی که مایل‌اند زبان را سریع‌تر بیاموزند، شرکت در کلاس‌های فشرده توصیه می‌شود. برنامه آموزشی و تعداد جلسات هر ترم کلاس‌های فشرده مانند کلاس‌های ترمیک است و تنها تفاوت در زمان برگزاری کلاس‌هاست. این کلاس‌ها نیز به صورت یک روز در میان (زوج یا فرد) برگزار می‌شود؛ با این تفاوت که هر روز به‌جای یک جلسه، دو جلسه 90 دقیقه‌ای با زمان استراحت بین دو جلسه برگزار می‌شود، به این ترتیب هر ترم حدود یک ماه و هر سال شامل 12 ترم آموزشی است.
کلاس‌های فوق فشرده
برای آن دسته از زبان‌آموزانی که به دلايلی مانند مهاجرت یا مسايل کاری و تجاری نیازمند یادگیری سریع زبان هستند، دوره‌های فوق فشرده پیشنهاد می‌شود. این کلاس‌ها، هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 22 برگزار می‌شود. زبان‌آموزان در 80 روز، دوره‌های مقدماتی آموزش را می‌گذرانند.

کلاس‌های جمعه
آن دسته از متقاضیانی که نمی‌توانند در کلاس‌ها‌ی طول هفته حاضر شوند، می‌توانند در کلاس‌های جمعه شرکت كنند. برنامه آموزشی و تعداد جلسات هر ترم در کلاس‌های جمعه مانند کلاس‌های ترمیک است، با این تفاوت که‌ به‌جای سه جلسه در طول هفته، روز جمعه سه جلسه پشت سر هم در دو نوبت صبح (8 تا 13) و بعد از ظهر (13:30 تا 19:30) با زمان استراحت بین هر کلاس برگزار می‌شود. هر ترم اين كلاس‌ها مانند کلاس‌های ترمیک حدود 2 ماه و هر سال شامل 6 ترم است.