مکالمات تجاری

بسیاری از زبان آموزان نیازمند فراگیری زبان انگلیسی برای کسب مهارت ها و تخصص های مختلفی هستند که در مجامع آکادمیک بین المللی آموزش زبان، از آن به عنوان دوره های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP (English For Specific Purposes یاد می شود.
بدیهی است که این دوره ها بسیار متنوع است و بر حسب نیاز تخصصی زبان آموزان طبقه بندی می شود. با توجه به گسترش روز افزون زبان انگلیسی در مشاغل مختلف، شاخه ای از ESP به اهداف تجاری- بازرگانی اختصاص داده شده است.
موسسه ارس به طراحی و برگزاری دوره هایی پرداخته است که در آن داوطلبان علاوه بر کسب مهارت های عمومی، موفق به فراگیری مهارت های خاص به زبان انگلیسی می شوند. در میان این دوره ها، برگزاری و طراحی دوره های انگلیسی برای اهداف تجاری(English For Business Purposes) یکی از خدمات این موسسه است که در دو محور مکالمات تجاری و مکاتبات تجاری پاسخگوی نیاز بسیاری از زبان آموزان خواهد بود.
از دوره های مکالمات تجاری (Commercial Conversations) موسسه سروش زبان، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• مکالمات تلفنی تجاری
• مکالمات تجاری بین المللی
• مکالمات حمل و نقل و ترانزیت
• ماموریت های تجاری
• خدمات بانکی و مالی
• بازاریابی و تبلیغات
• مذاکرات بازرگانی
• مهارت های اداره جلسات
• مکالمات مربوط به مهمانهای خارجی و VIP
• مهارتهای اداره مذاکرات و فنون مذاکره
• مهارتهای رفتار بازرگانی
• مهارتهای تنظیم قرارداد
• مهارتهای ارائه مطالب، اطلاعات و آمار در سمینار