پادکست های آموزشی زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان انگلیسی ارس با تولید پادکست های آموزشی به زبان فارسی که به دو قسمت انگیزشی و آموزشی تقسیم شده است در راستای تقویت حافظه و یادگیری هر چه سریعتر نکات در کنار شماست.در هر بخش علاوه بر فایل صوتی،فایل متنی آن هم موجود است.هدف این است که تمام نکات مربوط به شیوه یادگیری زبان انگلیسی و نکات مربوط به آزمون آیلتس و حافظه و قدرت یادگیری بصورت جزئی و دقیق بررسی شود.

آموزشگاه زبان انگلیسی ارس ارائه دهنده روش های نوین در آموزش زبان انگلیسی و آمادگس برای شرکت در آزمون های بین المللی است.

پادکست های منتشر شده

دوره کامل و درس به درس آموزش گرامر انگلیسی

کتابخانه ارس