آزمون بین المللی TOEFL

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود، از تنوع بسیاری برخوردار هستند که آزمون (a Foreign Language (Test Of English as TOEFL یکی از آنهاست که پس از سالها تحت سه عنوان دسته بندی می شود؛
– نسل اول (PBT TOEFL(Paper-Based Test of TOEFL
– نسل دوم (CBT TOEFL(Computer-Based Test of TOEFL
– نسل سوم (iBT TOEFL(Internet-Based Test of TOEFL
موسسه ارس طی سال ها سابقه آموزش در این دوره ها، موفق به طراحی و برگزاری دوره های TOEFL در هر سه عنوان شده است و کارنامه موفقیت آمیز دانشجویانی که با این گروه آموزشی توانسته اند مسیر خود را با حصول نتیجه مطلوب پشت سر بگذارند گویای این مطلب است.
در موسسه ارس علاوه بر آموزش تخصصی مهارت های لازم در آزمون TOEFL، آزمونهای آزمایشی طراحی شده اند که به طور مرتب همراه با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برگزار می شوند.
شرایط و قوانین حاکم در این آزمونهای آزمایشی کاملاً با آزمونهای واقعی منطبق است و کارنامه ای مشابه با کارنامه اصلی به داوطلبان ارائه می گردد که بیانگر نقاط ضعف و قوت آنهاست؛ بنابراین دانشجویان می توانند در طول دورهء آمادگی، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند و پس از حصول اطمینان، با آمادگی کامل در آزمون اصلی شرکت نمایند. بدیهی است که استفاده از منابع متنوع و موثق برای آموزش دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به برخی از آنها اشاره می شود: