افعال اصلی خود به تنهایی رساننده معنا و مفهومی هستند (بر خلاف افعال کمکی). هزاران فعل اصلی در زبان انگلیسی وجود دارد که می توان آنها را به طرق مختلفی دسته بندی کرد:

 افعال متعدی (Transitive)و لازم (Intransitive) :

افعال متعدی مستقیما با یک شی سر و کار دارند ولی افعال لازم اینگونه نیستند. بسیاری از افعال نیز هستند بسته به جمله ای که در آن به کار می روند لازم و یا متعدی هستند مثل speak.

مثال:

Transitive.

I saw an elephant.

We are watching TV.

He speaks English.

همانطور که مشاهده می کنید معمولا افعال متعدی به یک اسم و یا بهتر بگوییم به یک شی اشاره می کنند .که اگر نباشند فعل ناتمام می ماند.

مثلا در مثال اول اگر an elephant را برداریم می شود: I saw و این سوال پیش می آید که چه چیزی را دیدم؟

این مورد را با افعال کمکی اشتباه نگیرید چرا که فعل see یک فعل کامل می باشد به طور مثال: I see یعنی من میبینم.

ولی شما به هیچ وجه نمی توانید با استفاده از افعال کمکی یک جمله کامل بسازید.

Intransitive:

He has arrived.

John goes to school.

She speaks fast.

در مثال John goes to school چنین به نظر می رسد که goes متعدی است چرا که به school اشاره می کند ولی توجه داشته باشید که چنانچه to school را بردایم یعنی: John goes باز هم جمله کامل است.

پس فعل goes یک فعل لازم خواهد بود.

افعال پیوندی :(Linking Verbs) :

افعال پیوندی به تنهایی معنایی ندارند و بین فاعل و آنچه که درباره فاعل می گوید پیوند برقرار میکند .افعال پیوندی معمولا نشان دهنده مساوی بودن، تغییر وضعیت و یا تغییر مکان هستند.

Mary is a Teacher. (Mary =Teacher)
Tara is beautiful. (Tara =Beautiful)
The sky became dark (Sky > dark)

 افعال حرکتی و وضعیتی :(Dynamic and Stative Verbs) :

برخی از افعال یک عمل و یا کاری را می رسانند که به آنها افعال حرکتی می گوییم . این افعال می توانند با continuous tense بکار روند. افعال وضعیتی بیشتر نمایانگر وضعیتند تا عمل و یا حرکت.

این افعال معمولا نمی توانند با continuous tense ها بکار روند، مگر در چند حالت خاص که با تغییر در معنا نیز همراه خواهد بود.

چند مثال از افعال حرکتی:

hit ، fight ، run

چند مثال از افعال وضعیتی:

like ، love ، impress ، hear ، appear

 افعال باقاعده و بی قاعده :(Regular and irregular verbs) :

تنها فرق بین افعال با قاعده و بی قاعده اینست که در افعال با قاعده برای زمان گذشته (past tense)و اسم مفعول (past participle) با “ed”ختم می شوند ولی افعال بی قاعده در این دو حالت شکل به خصوصی نداشته و متغیرند.

در درس های بعد با لیست افعال با قاعده (Regular Verbs) و بی قاعده آشنا خواهید شد.

قبلی
افعال مدال یا افعال کمکی کیفی
بعدی
لیست افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up