ساختار اصلی افعال اضافی:

Prepositional + Verb

چون حروف اضافه همیشه دارای یک شی هستند، تمامی افعال اضافی نیز شی مستقیمی خواهند داشت. به مثال های زیر توجه کنید:

examples meaning prepositional verbs
 I believe in God. have faith in the existence of believe in
He is looking after the dog. take care of look after
Did you talk about me? discuss talk about
John is waiting for Mary . await wait for
افعال جدا شدنی

اینگونه افعال (prepositional verbs) جدا شدنی نیستند.

This is possible. Who is looking after the baby? افعال اضافی جدایی ناپذیرند
This is not possible. Who is looking the baby after?

 

پیشنهاد: هنگامی که فعل اضافی جدید را یاد می گیرید بهتر است آن را به شکل زیر یادداشت کنید:

believe in (something/somebody)

این کار به شما کمک می کند که به خاطر داشته باشید فعلی که یاد گرفته اید نیاز به یک شی داشته و البته جای آن نیز مشخص است.

 افعال اضافی – عبارتی (Phrasal-Prepositional Verbs)

ساختار کلی:

Verb + preposition + Adverb

 

به مثال های زیر توجه کنید:

He doesn’t get on with his wife.

I won’t put up with your attitude.

I look forward to seeing you.

We have run out of eggs.

از آنجایی که افعال اضافی – عبارتی همیشه با حروف اضافه ختم می شوند، این افعال نیز داری یک شی خواهند بود و مانند افعال prepositional (افعال اضافی) ، افعال اضافی – عبارتی نیز جدایی ناپذیرند.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل ششم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”445″ tag=”” count=”7″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]
قبلی
افعال عبارتی جداشدنی-Separable Phrasal Verbs

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up