گرامر افعال عبارتی جدا شدنی

در زبان انگلیسی، فعل‌های دو قسمتی فراوانی وجود دارند. به این فعل‌ها، «فعل مرکب یا فعل چند قسمتی یا multi–word verb» نیز گفته می‌شود؛ چرا که در مواردی بیش از دو قسمت دارند.

آشنایی با مفهوم فعل‌های دو قسمتی

تعداد فعل‌های دو قسمتی در انگلیسی فراوان است. و انتظار نمی‌رود که شما تمامی این فعل‌ها را بشناسید. ولی باید به تناسب نیازتان به سراغ فعل‌های مورد استفاده بروید.

  • در بعضی موارد می‌توان به سادگی و با اطمینان نسبی معنای یک فعل دو قسمتی را حدس زد:

I picked up my pen.

«من خودکارم را برداشتم.»

  • ولی در برخی موارد دیگر حدس زدن معنای فعل‌های دو قسمتی کار چندان راحتی نیست:

I picked up English quickly.

«من خیلی سریع انگلیسی را یاد گرفتم.»

بنابراین راهی جر جستجو کردن معنای این فعل‌ها در دیکشنری وجود ندارد و به هر فعل دو قسمتی تازه‌ای که رسیدیم باید به دیکشنری مراجعه کنیم.

برای «فعل دو قسمتی pick up» با مراجعه به دیکشنری می‌بینیم به هر دو معنا اشاره شده است و همچنین معانی دیگری نیز برای این فعل وجود دارند.

Separable-Phrasal-Verbs-pick-up

هنگامی که افعال عبارتی متعدی هستند (یک شی دارند) معمولا می توانیم دو قسمت فعل عبارتی را از هم جدا کنیم. مثال:

They turn down my offer.

They turn my offer down.

هر دو جمله فوق صحیح بوده و معنای مشابهی دارند.

نکته: هنگامی که در افعال عبارتی متعدی (یک شی دارند) شی، ضمیر باشد چاره ای به جز جدا کردن فعل عبارتی نداریم.

 از آنجایی برخی از افعال عبارتی جدا پذیرند و برخی دیگر این گونه نیستند. چگونه به این موضوع پی ببریم؟

در صورتی که یک فعل عبارتی مانند look up جدا پذیر باشد آن را به این شکل خواهید دید:

look (something) up

پیشنهاد: هنگامی که در حال یادگیری فعل عبارتی جدیدی هستید مانند put off بهتر است آن را به شکل زیر یادداشت کنید:

put off (something\somebody)

به مثال های زیر توجه کنید و با دقت آنها را بررسی کنید :

He shut his PC down.

He shut down his PC.

«او رایانه خود را خاموش کرد.»

Can you turn the TV on?

Can you turn on the TV?

«ممکن است تلویزیون را روشن کنی؟»

لیست برخی از مهم ترین افعال دو قسمتی جدا شدنی را در زیر میبینید:

 

فعل دو قسمتی مهمترین افعال دو قسمتی بررسی شده
Act Act on – Act out – Act up to – Act up – Act upon
Add Add up to – Add in – Add up – Add on
Answer Answer back – Answer for – Answer to
Ask Ask for – Ask after – Ask over – Ask in – Ask out
Back Back away – Back down – Back into – Back down – Back up
Bail Bail off – Bail out – Bail out of – Bail out on – Bail up
Bargain Bargain for – Bargain down – Bargain on
Bash Bash down – Bash in – Bash up – Bash out
Be Be after – Be along – Be down – Be in – Be off
Beat Beat down – Beat off – Beat out – Beat up
Belong Belong in – Belong to – Belong with
Bend Bend down – Bend across – Bend toward – Bend over
Block Block off – Block in – Block up – Block out
Blow Blow away – Blow off – Blow out – Blow up
Bog Bog down – Bog in – Bog off – Bog into
Boil Boil away – Boil up – Boil down to – Boil down – Boil over
Book Book into – Book in – Book up – Book out
Bottle Bottle away – Bottle out – Bottle up
Bounce Bounce back – Bounce into – Bounce off
Break Break away – Break off – Break up – Break out of
Breeze Breeze along – Breeze in – Breeze through – Breeze out
Bring Bring about – Bring up – Bring around – Bring down
Buckle Buckle down – Buckle under – Buckle up
Build Build in – Build up – Build around
Bump Bump against – Bump on – Bump up – Bump off
Bundle Bundle off – Bundle out – Bundle into – Bundle up
Burn Burn down – Burn off – Burn up – Burn out
Buy Buy in – Buy out – Buy into – Buy off – Buy up
Buzz Buzz around – Buzz in – Buzz out – Buzz off – Buzz with
Check Check back – Check in – Check out – Check on
Come Come down to – Come in – Come down with- Come to
Crack Crack down on – Crack up – Crack into – Crack on
Carry Carry off – Carry out – Carry on – Carry over
Cut Cut across – Cut back – Cut down – Cut in – Cut out
Do Do over – Do away with – Do up – Do without
Drop Drop away – Drop back – Drop in – Drop by – Drop off
Fall Fall apart – Fall back – Fall for – Fall back on – Fall off
Get Get along with – Get by – Get over – Get away with
Give Give away – Give in – Give up – Give out
Go Go off – Go in – Go along with – Go by
Grow Grow apart – Grow back – Grow on – Grow out of – Grow up
Hand hand back – Hand down – Hand in – Hand on – Hand out
Hang Hang about – Hang in – Hang on – Hang up – Hang out
Have Have against – Have in – Have up on – Have around
Hold Hold against – Hold up – Hold onto – Hold out
Jump Jump around – Jump in – Jump off – Jump out – Jump up
Keep Keep around – Keep in – Keep at – Keep on
Kick Kick around – Kick back – Kick down – Kick in – Kick off
Knock Knock about – Knock off – Knock back – Knock up
Lay Lay by – Lay down – Lay low – Lay off – Lay out
Let Let down – Let in – Let in on – Let off – Let out
Live Live by – Live for – Live out – Live off – Live with
Look down Look away – Look ahead – Look up – Look down to
Make Make after – Make out – Make off – Make up
Mess Mess around – Mess with – Mess up – Mess about
Move Move ahead – Move in – Move on – Move over – Move out
Pass Pass around – Pass by – Pass away – Pass up – Pass through
Pick Pick apart – Pick off – Pick on – Pick out – Pick up
Play Play along – Play at – Play around – Play off – Play upon
Pull Pull ahead – Pull back – Pull down – Pull in
Put Put across – Put back – Put down – Put up with
Run Run after – Run away – Run out of – Run up
See See in – See through – See out – See into
Set Set down – Set in – Set on – Set off
[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل ششم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”445″ tag=”” count=”7″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]

درخواست مشاوره رایگان

برای کسب اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

دوره های در حال برگزاری :

مشاوره رایگان و ثبت نام :

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up