افعال کمکی در انگلیسی

فعل ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

  • افعال کمکی (Helping Verbs)
  • افعال اصلی (Main verbs)

افعال کمکی:

فرض کنید یک نفر وارد اتاق شما شده و می گوید:

I can.

People must.

The Earth will.

آیا شما چیزی متوجه شدید؟ آیا این شخص توانست با شما ارتباط خوبی برقرار کند؟ قطعا خیر.

دلیلش این است که این افعال افعال کمکی هستند و به خودی خود معنایی ندارند.این افعال در ساختار یک جمله نقش مهمی را ایفا میکنند ولی خود به تنهایی چیزی را به ما نمی رسانند.

معمولا افعال کمکی همراه با افعال اصلی به کار می روند و به افعال اصلی کمک می کنند. بنابراین جملاتی که در بالا مشاهده کردید همگی ناقص هستند و برای کامل شدن به یک فعل کمکی نیاز دارند.

در کل تقریبا حدود 15فعل کمکی در زبان انگلیسی وجود دارد.

افعال اصلی:

حال فرض کنید که همان شخص مجددا وارد اتاق شما شده و بگوید:

I teach.

People eat.

The Earth rotates.

آیا این بار چیزی متوجه شدید؟ آیا این شخص توانست با شما به خوبی ارتباط برقرار کند؟ احتمالا بله ولی نه زیاد.

دلیلش این است که این افعال افعال اصلی بوده و به تنهایی معنا و مفهومی را می رسانند. البته که هزاران فعل اصلی داریم.

در زیر مثال هایی از جملات را مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که همه جملات دارای فعل اصلی هستند، اما برخی از آن ها فعل کمکی نیز دارند.

main verb helping verb
coffee. likes John
to me. lied You
happy. are They
playing. are The children
now. go must We
any. want not do I

 

افعال کمکی (Helping Verbs) :

افعال کمکی به خودی خود معنایی ندارند ولی وجود آن ها در ساختار جمله ضروری است. معمولا افعال کمکی را همراه با افعال اصلی به کار می بریم تا به افعال اصلی کمک کنند. در کل حدود 15فعل کمکی وجود دارد که ما آن ها را به دو دسته تقسیم می کنیم:

  • افعال کمکی اولیه (Primary Helping Verbs)
  • افعال کمکی کیفی (Modal Helping Verbs)

در درس های بعد به توضیح این دو مورد خواهیم پرداخت.

قبلی
تقسیم بندی فعل-فعل معلوم
بعدی
تقسیم بندی فعل-افعال کمکی اولیه

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up