برگزاری دوره آموزش مربیگری فونیکس برای آموزش مهارت خواندن و نوشتن به کودکان از طریق یک متد خلاقانه منطبق بر اصولی ترین شیوه های استاندارد آموزش زبان کودکان.طی این دوره داوطلبین write my essay app اصول صحیح آموزش فونیکس را با استفاده از تکنیک های Multi-sesnroy و آوا شناسی آموزش خواهند دید.

در پایان این دوره ،کلیه داوطلبین تعیین سطح گشته و پس از تایید معاونت آموزشی آموزشگاه گواهینامه شرکت در دوره فونیکس برایشان صادر می گردد.در آموزش فونیکس با استفاده از مهارت شنوایی،بینایی و Body Movement کودک پنج مهارت اصلی در آموزش فونیکس را بطور ماهرانه ایی فرا می گیرد.پنج مهارت پایه فونیکس به شرح زیر می باشد:

  1.  یادگیری صدای حروف
  2. یادگیری شکل حروف
  3.  ادغام اصوات-خواندن
  4.  متمایز سازی صدای حرف در یک کلمه
  5. یادگیری کلمات استثنا

ارتقای نگرش آموزشی اساتید بر روی مبحث Phonetics و مرکزیت دادن آموزش زبان بر محور شنیداری گفتاری از طریق بازی های خلاقانه و حرکات بدن از جمله برتریهای این دوره می باشد.

keyboard_arrow_up