zero-conditional-grammar

وقتی از شرط صفر استفاده می کنیم که نتیجه وضعیت همیشه صحیح و درست باشد، مثل یک حقیقت علمی. مقداری یخ بردارید. آنها در ماهی تابه انداخته و ماهی تابه را داغ کنید. چه اتفاقی می افتد؟ یخ ذوب شده و آب می شود. اگر چنین نمی شد شما تعجب می کردید:

 

نتیجه شرط اگر
present simple present simple if
. it melts you heat ice if

نکته ای که در مورد شرط صفر حائز اهمیت است این است که هر وضعیتی نتیجه خودش را دارد ولاغیر.

 

تذکر: به جای if می توانید از when نیز استفاده کنید.

When I get up late, I miss my bus.

به مثال های زیر توجه کنید:

نتیجه شرط اگر
present simple present simple if
.I am late for work I miss the 8 o’clock bus if
.my boss gets angry I am late for work if
.they get hungry people don’t eat if
? does it melt you heat ice if

 

شرط اگر نتیجه 
present simple if present simple
. I miss the 8 o’ clock bus if I am late for work
. I am late for work if My boss gets angry
. they don’t eat if People get hungry
?you heat it if Does ice melt
قبلی
جملات شرطی نوع سوم
بعدی
خلاصه شرط ها

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up