خلاصه شرط ها

conditionals-خلاصه-شرط-گرامر

خلاصه جملات و ساختار شرطی در زبان انگلیسی

در زیر نموداری را مشاهده می کنید که در تجسم شرط ها به شما کمک می کند.

 

time example conditional probability
زمان وقوع مثال نوع شرط احتمال
any time . If you heat ice, it melts شرط نوع صفر 100%
future If it rains, I will stay at home شرط نوع اول 50%
future If I won the lottery, I  would buy a car شرط نوع دوم 10%
past If I had won the lottery, I would have bought a car شرط نوع سوم 0%

مطالب مرتبط فصل دوم آموزش گرامر

Recent Posts

گرامر زمان حال استمراری در انگلیسی

ساختار زمان حال ساده (Present Continuous Tense) در انگلیسی اغلب از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. این زمان تفاوت های زیادی با زمان حال ساده دارد، چه در ساختار و چه در کاربرد. نکته: به زمان حال استمراری (present continuous) زمان پیش رونده (progressive tense) نیز می گویند. ساختار اصلی این زمان چنین است:     (Subject + auxiliary verb (be) +…
Read More...

ساختار زمان گذشته ساده در انگلیسی

زمان گذشته ساده (Simple Past Tense) : به این زمان Preterit نیز می گویند. ساختار مثبت ،منفی و سوالی کردن زمان گذشته ساده : برای ساخت این زمان یا شکل گذشته فعل را می نویسیم و یا فعل کمکی did را به همراه فعل اصلی.در زیر مثال هایی را که…

ساختار زمان گذشته کامل در انگلیسی

زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند (گذشته در گذشته). نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی "ماضی بعید" است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در…

نمونه اسپیکینگ آزمون آیلتس-نمره 6-نمره 7-نمره 8

مهارت speaking در آزمون آیلتس : دانش داوطلب در صحبت کردن عمومی و موضوعی با مصاحبه کننده در عرض ۱۱ تا ۱۴ دقیقه بررسی و ارزشیابی می شود. در این بخش نیز همانند بخش نوشتاری، اهمیتی ندارد که شما منطقی و عقلایی صحبت کنید. مهم آن است که…

بهترین روش یادگیری گرامر زبان انگلیسی

نفرت از یادگیری گرامر یا عشق به آن ؟ گرامر جنبه‌ای از زبان انگلیسی است که زبان‌آموزان نظرات متفاوتی درباره آن دارند. بعضی از آنها تمایل دارند تا قوانین گرامر را بیاموزند و تمرینات زیادی در مورد آن انجام دهند. عده‌ای دیگر از گرامر نفرت…