در زبان انگلیسی چندین ساختار وجود دارد که به آنها شرطی می گوییم.

شرط (Condition) یعنی موقعیت یا چگونگی بدین معنا که اگر وضعیت خاصی رخ بدهد آنگاه نتیجه خاصی در پی خواهد داشت.

if y =10 ، then 2y =20

در زبان انگلیسی سه شرط پایه وجود دارد که اغلب از آنها استفاده می کنیم:

ساختار شرط ها :

جملات شرطی

 

ساختار اغلب شرط ها بسیار ساده می باشد. دو حالت کلی وجود دارد که البته به این دو حالت می توانیم کلمات زیادی اضافه کنیم و یا در زمان های مختلفی بکار ببندیم ولی ساختار اصلی آنها بدین گونه است:

نتیجه شرط اگر
2y =20 y =10 IF

 

یا بدین گونه

شرط اگر نتیجه
y =10 IF 2y =20

 

در درس های بعد هر 3 شرط را بصورت جدا بررسی خواهیم کرد.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل دوم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”375″ tag=”” count=”7″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]
بعدی
جملات شرطی نوع اول

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up