ساختار passive voice بسیار ساده می باشد:

Subject +Auxiliary verb (be) + main verb (past participle)

در ساختار فوق منظور از auxiliary verb همان helping verb می باشد.

یاد آوری : هنگامی که فعل be در غالب فعل کمکی به کار می رود (می دانید که فعل be فعل اصلی نیز می باشد) دو هدف داریم:

  • کمک به فعل اصلی برای نشان دادن تداوم و پیوستگی عمل (make continuous tense)
  • کمک به فعل اصلی برای نشان دادن تاثیر پذیری آن (make the passive)

چند مثال:

main verb (past participle) auxiliary verb (to be) subject
.by everyone drunk is Water
.by this company employed are  100people 
.in euro paid am I
.in dollars not paid are We
? in yen paid they Are

 

چه موقع از passive voice استفاده کنیم:

هنگامی که می خواهیم active object یا همان subject را مهم جلوه دهیم. هنگامی که passive object را نمی شناسیم.

مثال:

 

object verb subject
by Lee Harvey Oswald was killed President Kennedy در اینجا میخواهیم active object یا
President Kennedy را مهم نشان
دهیم.
? has been stolen My wallet ما passive object را نمی شناسیم.

 

نکته: همانطور که گفتیم معمولا برای معرفی passive object یا شی مفعول از لغت by استفاده می کنیم. به جمله زیر توجه کنید:

He was killed with a gun.

چرا در این جمله از by استفاده نکردیم؟

به این دلیل که در اینجا gun نقش Passive object یا همان Active subject را ایفا نمی کند، چرا که این تفنگ نبوده که او را کشته بلکه تفنگ توسط شخص دیگری به کاربرده شده است. در اصل می شود:

He was killed by somebody with a gun.

صرف Passive voice :

to be washed infinitive
.It is washed present simple
.It was washed past
.It will be washed future
.It would be washed conditional
.It is being washed present continuous
.It was being washed past
.It will be being washed future
.It would be being washed conditional
It has been washed present perfect simple
.It had been washed past
.It will have been washed future
.It would have been washed conditional
.It has been being washed present perfect continuous
.It had been being washed past
.It will have been being washed future
.It would have been being washed conditional

آموزش ویدئویی فعل مجهول در گرامر زبان انگلیسی

درخواست مشاوره رایگان

برای کسب اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

دوره های در حال برگزاری :

مشاوره رایگان و ثبت نام :

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up