قصد (Intention)

از ساختار going to هنگامی استفاده می کنیم که حتی قبل از صحبت در مورد آن قصد انجامش را داشته باشیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I have won $1,000, I’m going to buy a new TV.

When are you going to go on holiday.

پیش بینی (Prediction)

گاهی اوقات از going to استفاده می کنیم تا در مورد آینده پیش بینی داشته باشیم و در مورد چیزی صحبت می کنیم که احتمال رخداد آن زیاد است. به چند مثال توجه کنید:

The sky is very black, it is going to snow.

It’s 8: 30! You’re going to miss the train

از will نیز برای پیش بینی استفاده می کنیم ولی در مواردی که مدرکی برای اثبات آن نداریم.

It will rain tomorrow.

فرض کنید ما این جمله را در حالی گفته ایم که هیچ گونه ابری در آسمان نبوده و هوا آفتابیست. پس برای این پیش بینی مدرکی نداریم، ولی چنانچه هوا ابری باشد می توانیم بگوییم:

It’s going to rain tomorrow.

زمان حال استمراری برای برنامه ریزی

ما اغلب برای صحبت درباره آینده از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. البته که در اصل ما از زمان حال استمراری در مواقعی استفاده می کنیم که عملی در حال انجام باشد ولی چنانچه از کلمات آینده (Future words) نیز استفاده کنیم، خواهیم توانست در مورد آینده نیز صحبت کنیم.

منظور از کلمات آینده لغات و یا عباراتی نظیر tomorrow ، next week و یا In June می باشد. کلمات آینده را از روی مفهوم آنها می توان تشخیص داد.

نکته: گاهی اوقات بین قصد (going to) و برنامه ریزی (plan) تفاوتی احساس نمی شود در این گونه موارد فرقی نمی کند که از جمله ای با going to استفاده کنیم یا از حال استمراری:

We’re going to paint the bedroom tomorrow.

We’re painting the bedroom tomorrow.

توجه داشته باشید هنگامی که از حال استمراری برای بیان آینده استفاده می کنید احتمال رخ دادن چیزی که در موردش صحبت می کنیم بیشتر است، در واقع یک برنامه ریزی صحیح شده و احتمال لغو برنامه ای که با حال استمراری بیان می شود تقریبا 90 درصد است حال آنکه زمانی که از going to استفاده می کنیم این   احتمال به 70 درصد می رسد.

Mary is taking her music exam next year.

They can ‘t play tennis with you tomorrow, They’re working

We’re going to the theatre on Friday.

زمان حال ساده برای زمان بندی

اغلب برای بیان آینده هنگامی که یک واقعه قرار است اتفاق بیفتد (مثلا در یک جدول زمان بندی) از حال ساده استفاده می کنیم. احتمال رخدادن: تقریبا 100 درصد به مثال های زیر توجه کنید:

The train leaves New York at 9 pm tonight.

Tomorrow is Thursday.

تفاوت استفاده از Will و Going to  :

تفاوت استفاده از Will و Going to

خلاصه ساختار استفاده از Going to در زبان انگلیسی

صحبت کردن و به کار بردن جملات در انگلیسی خیلی بیشتر از آنچه که به نظر می رسند مهم هستند . به عنوان مثال هنگامی می خواهیم در مورد آینده صحبت کنیم، جمله ای که به کار می بریم »دید« ما را نسبت به آینده نشان می دهد، گاها حتی احساسات شخصی ما را.

در جدول زیر به طور تقریبی احتمال رخداد هر یک از ساختارهای ذکر شده را ملاحظه می کنید. این جدول به شما کمک می کند که بهتر در مورد مفهوم آینده فکر کنید:

مثال هنگام استفاده ساختار احتمال رخداد واقعه قبل از صحبت در مورد آن به درصد
Don’t get up .I’ll answer the phone. no plan will 0%
We’re going to watch TV tonight intention going to 70%
I’m taking my exam in June plan حال استمراری 90%
My plane takes off at 6.00am tomorrow schedule حال ساده % 99.999

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up