دوست خوب من سلام 

لطفا سوالات زیر را آزادانه پاسخ دهید . پاسخ درست و غلط وجود ندارد،  شما در پرسشنامه نام خود را نمی نویسید و تمامی زبان آموزان و خانواده های آن ها  به این پرسشنامه پاسخ می دهند و در نهایت مجموعه نظرات تمام افراد مورد بررسی قرار می گیرد از این رو لطفا خود را محدود نکنید و آزادانه پاسخ دهید. نتایج این نظر سنجی در راستای بهبود کیفیت خدمات موسسه استفاده خواهد شد .
لطفا میزان رضایت خود را در مورد هر کدام از جمله های نظرسنجی مشخص نمایید.
در صورتی که نسبتا خوب و خوب را انتخاب کردید لطفا بفرمایید چه چیزی باید بهبود یاید و در صورتی که کمی ضعیف ، نسبتا بد و بسیار بد را انتخاب کردید ذکر کنید چه چیزی ضعیف است .
keyboard_arrow_up