Browsing Tag

آزمون های بین المللی زبان

بخش Writing

چگونه در بخش writing آزمون آیلتس نمره خوب بگیریم؟ رایتینگ آیلتس یا مهارت نوشتاری آیلتس در هر دو ماژول آکادمیک

بخش Speaking

زمان‌بندی ۱۱ تا ۱۴ دقیقه قسمت اول: معرفی و مصاحبه ( ۵ – ۴ دقیقه) در این قسمت ممتحن خود را معرفی می‌کند و از…