تقویم آموزشی آموزشگاه زبان انگلیسی ارس

  • تمام ترم ها 14 جلسه ای هستند. زمان هر کلاس 90 دقیقه است.
  • شروع و پایان تمام ترمها طبق برنامه خواهد بود. در صورت کنسل شدن کلاس به هر دلیل، جلسه ی جبرانی بین ترم تشکیل خواهد شد و تاریخ فاینال به هیچ عنوان جا به جا نخواهد شد.
  • بین پایان یک ترم و شروع ترم آینده یک جلسه فاصله وجود دارد.
  • فقط بین دو ترم آخر سال روزهای فرد فاصله نداریم.
روزهای شنبه و چهارشنبه (زوج)
شروع پایان
شنبه 3 تیر چهارشنبه 18 مرداد
چهارشنبه 25 مرداد شنبه 15 مهر
شنبه 22 مهر چهارشنبه 8 آذر
چهارشنبه 15 آذر شنبه 30 دی
شنبه 7 بهمن چهارشنبه 23 اسفند
روزهای یکشنبه و سه شنبه (فرد)
شروع پایان
شنبه 4 تیر چهارشنبه 17 مرداد
چهارشنبه 24 مرداد شنبه 16 مهر
شنبه 23 مهر چهارشنبه 7 آذر
چهارشنبه 12 آذر شنبه 1 بهمن
شنبه 3 بهمن چهارشنبه 27 اسفند
کلاس های صبح
شروع پایان
9 10:30
11 12:30
12:30 2
کلاس های عصر
شروع پایان
3 4:30
5 6:30
6:30 8
keyboard_arrow_up