ساختار زمان گذشته استمراری در انگلیسی

زمان گذشته استمراری، زمانی مشخص در گذشته را بیان می کند. عمل قبل از زمان مشخص شروع شده ولی در آن زمان ادامه داشته است. ساختار این زمان به شکل زیر می باشد:

صرف فعل در زمان گذشته + فاعل/was/were + فعل اصلی
main verb (auxiliary verb (BE Subject
present participle conjugated in simple past tense

صرف فعل در زمان گذشته ساده

base + ing was

were

Past-Continuous-Tense

منفی و سوالی کردن

در زمان گذشته استمراری برای استفاده از جملات منفی بین فعل کمکی و فعل اصلی not اضافه می کنیم.

برای جملات سوالی نیز جای فاعل و فعل کمکی را عوض می نماییم. به مثال های زیر توجه کنید:

main verb auxiliary verb subject نوع جمله
. TV watching was I +
. hard working were You +
. Mary helping not was He, she, it
joking not were We
? silly Being you Were ؟
. football playing they Were ؟

 

چطور می توانیم از زمان گذشته استمراری استفاده کنیم ؟

فرض کنید شما در یک روز فیلمی را از تلویزیون مشاهده کرده اید، که ساعت هفت بعد از ظهر شروع شده (7 pm) و در ساعت نه بعد از ظهر (9 pm) نیز تمام شده است:

At 8 pm yesterday, I was watching TV.

ساعت 8 بعدازظهر مشغول تماشای فیلمی بوده اید.

هنگامی که از زمان گذشته استمراری استفاده می کنیم، معمولا مخاطب ما می داند که ما درباره چه زمانی صحبت می کنیم:

I was working at 10 pm last night.
They were not playing football at 9am this morning.
What were you doing at 8 pm last night.
What were you doing when he arrived?
She was cooking when I telephoned her.
We were having dinner when it started to rain.
Ram went home early because it was snowing.

نکته: برخی از افعال نمی توانند در زمان های استمراری به کار روند.

معمولا از زمان گذشته استمراری برای شرح صحنه از داستان (معمولا به با جزئیات) استفاده می شود. شروع داستان نیز اغلب با گذشته استمراری شروع می شود. به مثال زیر توجه کنید:

“ James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing
hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a
telephone box… ”

زمان گذشته استمراری + زمان گذشته ساده( با استفاده از When , while) :

اغلب اوقات زمان گذشته استمراری را با زمان گذشته ساده به کار می بریم. از گذشته استمراری برای بیان عملی طولانی در گذشته و از زمان گذشته ساده برای بیان عملی کوتاه در گذشته که در حین عمل طولانی رخ داده استفاده می کنیم. این دو عمل را میتوانیم به هم مرتبط کنیم. با استفاده از When , while .

در مثال زیر دو عمل داریم:

عمل طولانی : watching TV (expressed with past continuous tense).

عمل کوتاه : telephoned (expressed with simple past tense).

این دو عمل را می توانیم با به کار بردن when به هم مرتبط کنیم:

I was watching TV when you telephoned.

(دقت داشته باشید که در اینجا when به نوعی به زمان نیز اشاره می کند. یعنی زمانی که زنگ زدی که میشه 8 صبح)

طرز استفاده از when و while :

when + short action (simple past tense).

while + long action (past continuous tense).

در کل به چهار روش می توانیم از when و while استفاده کنیم که در زیر مشاهده می کنید:

it exploded. when I was walking past the car
I was walking past it. the car exploded when
I was walking past it. while The car exploded
it exploded. I was walking past the car while

توجه کنید که short action و long action به هم وابسته اند:

watching TV چند ساعت طول می کشد، telephoned، چند ثانیه به طول می انجامد.

walking past the car، چند ثانیه طول می کشد، exploded ، چند هزارم ثانیه به طول خواهد کشید.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل هفتم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”464″ tag=”” count=”10″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]
بعدی
زمان گذشته کامل استمراری

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up