زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده‌اند (گذشته در گذشته). نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی “ماضی بعید” است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم. قبل از اینکه به کاربردها بپردازیم باید ساختار این زمان را در نظر بگیریم:

زمان گذشته کامل در انگلیسی

ساختار منفی و سوالی زمان گذشته کامل در انگلیسی :

برای ساختن جمله منفی در زمان گذشته کامل بین فعل کمکی had و فعل اصلی، not اضافه می کنیم و برای ساخت جملات سوالی کافیست جای فعل کمکی و فاعل را عوض نماییم. به مثال های زیر توجه کنید:

main verb auxiliary verb subject نوع جمله
. my work finished had I +
. before me stoped had You +
. to school gone not had She
. left not had We
 ? arrived you Had ؟
 ? dinner eaten they Had ؟

هنگامی که از زمان گذشته کامل صحبت می کنیم معمولا فعل کمکی و فاعل را خلاصه می نماییم:

I’d I had
you’d you had
he’d

she’d

it’d

he had

she had

it had

we’d we had
they’d they had

نکته : شکل خلاصه   هم علاوه بر had برای فعل کمکی would نیز به کار می رود.به طور مثال هم می تواند had We باشد و هم We would و معمولا از روی فعل اصلی است که به این نکته پی می بریم:

We had arrived. (past participle)
We would arrive. (base)

چطور می توانیم از زمان گذشته کامل استفاده کنیم ؟

زمان گذشته کامل بیانگر عملی در گذشته قبل از عملی دیگر در گذشته می باشد. که به آن گذشته در گذشته (past in past) می گویند.

به عنوان مثال:

The train left at 9 am. We arrived at 9:15 am. When we arrived, the train had left.

( The train had left when we arrived. )

به مثال های زیر توجه کنید:

I wasn’t hungry. I had just eaten.
They were hungry. They had not eaten for five hours.
I didn’t know who he was. I had never seem him before.
Mary wasn’t at home when I arrived. Really? where had she gone?

می توانید زمان گذشته کامل را مانند زمان حال کامل در نظربگیرید با این تفاوت که به جای زمان حال گذشته است.

مثالی می زنیم. فرض کنید شما ساعت 9:15 صبح به ایستگاه قطار رسیده اید. رئیس ایستگاه به شما می گوید:

You are too late. The train has left. (present perfect tense).

فردای آن روز شما به دوست خود می گویید:

We were too late. The train had left. (past perfect tense).

اغلب از زمان گذشته کامل برای مکالمات گزارشی (reported speech) بعد از این افعال استفاده میکنیم:

told , said , asked , thought , wondered:

He told us that the train had left.
I thought, I had met her before. But I was wrong.
He explained that he had closed the window because of the rain.
I wondered if I had been there before.
I asked them why they had not finished.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل هفتم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”464″ tag=”” count=”10″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]
قبلی
زمان گذشته کامل استمراری
بعدی
ساختار زمان گذشته ساده در انگلیسی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up