ساختار اصلی زمان حال کامل استمراری

ساختار اصلی این زمان بدین شکل است:

Subject + auxiliary verb (have, has) + auxiliary verb (been) + main verb (base + ing)

در تصویر زیر ساختار مثبت ، منفی و سوالی زمان حال کامل استمراری را میبینید :

گرامر زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

به مثال های زیر توجه کنید :

main verb auxiliary verb auxiliary verb subject نوع جمله
. for one hour waiting been have I +
. too much talking been have You +
. raining been not has It
. football playing been not have We
? her seeing been you Have ؟
their  homwork ? doing been they Have ؟

 

خلاصه نویسی و خلاصه گویی در حال کامل استمراری :

هنگامی که به زمان حال کامل استمراری صحبت می کنیم، اغلب فاعل و فعل کمکی اول را خلاصه تلفظ می کنیم، البته این کار را معمولا در نوشتن (غیر رسمی) نیز انجام می دهیم:

خلاصه نویسی و خلاصه گویی در حال کامل استمراری

در زیر چند مثال زیر را میبینید :

I’ve been reading.

You’ve been talking too much.

چطور از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم ؟

این زمان معمولا ارتباطی با زمان حال دارد. به طور کلی این زمان دوکاربرد دارد:

1. عملی که هم اکنون و یا اخیرا متوقف شده (An action that has just stopped or recently stopped)

ما درباره عملی صحبت می کنیم که در گذشته شروع شده و به تازگی و یا همین حالا به اتمام رسیده :

I’m tired because I’ve been running.

I’m tired [now], I’ve been running. Why are the grasses wet [now]? Has it been raining?

You don’t understand [now], because you haven’t been listening.

2. عملی که تا حالا ادامه پیدا کرده (An action continuing up to now)

یا ما درباره عملی صحبت می کنیم که در گذشته شروع شده و هنوز نیز ادامه دارد، که معمولا با since و for بیان می شود.

I have been reading for 2 hours.

I’ve been reading for two hours. [ I’m still reading now] We’ve been studying since 9 o’clock. [ We’re still studying now] How long have you been learning English? [ You are still learning now] We have not been smoking. [ And we are not smoking now]

ما از for برای صحبت درباره بازه زمانی مثل 5 دقیقه، 2 هفته و یا 6 سال استفاده می کنیم و در حقیقت یک محدوده زمانی است.

از since برای صحبت درباره بازه زمان مثل ساعت 9 ، یکم جولای و یا روز دوشنبه استفاده می کنیم و درحقیقت یک نقطه شروع در گذشته است. (دقت بیشتری دارد)

تفاوت For و Since  :

 کلمه ی since را بیشتر هنگامی به کار می برند که بخواهند درباره ی حالتی یا عملی سخن بگویند که زمانی در گذشته شروع شده و تا لحظه ای که از آن حالت یا عمل سخن می گویند ادامه داشته است:

I’ve been here sicne ten o’clock this morning.

امروز صبح از ساعت 10 تا حالا اینجا هستم.

The place has completely changed since I went there three years ago.

آن محل از سه سال پیش که من رفته بودم آنجا تا الان به کلی تغییر کرده است.

 اما جمله ی اخیر را اگر به صورت زیر بیاوریم نادرست خواهد بود:

It has changed since three years / three years before.

 کلمه ی from یا after را هنگامی به کار می برند که بخواهند به نقطه ی شروع دوره ای از زمان اشاره کنند. در چنین مواردی از کلمه ی since استفاده نمی کنند:

I hope they’ll be friends from now on.

امیدوارم آن ها از حالا به بعد با هم دوست باشند.

She was very unhappy for a while after leaving home.

او بعد از اینکه خانه را ترک کرد ، مدتی خیلی ناراحت بود.

 کلمه یsince را در دو جمله ی بالا نمی توان به جای from و after به کار برد.

 توالی from … to / till/ unti را وقتی به کار می بریم که بخواهیم شروع و پایان دوره ای از زمان را که در آن کار یا حالتی تداوم داشته است بیان کنیم. این  توالی می تواند با اکثر زمان های فعل به کار رود:

I was here from ten till two.

از ساعت ده تا دو اینجا بودم.

From 1990 to the present he’s had no regular job.

او از سال 1990 تاکنون کار ثابت نداشته.

در جمله ی بالا نمی توان کلمه ی since را به جای from به کار برد.

 کلمه ی for را وقتی به کار می بریم که بخواهیم طول دوره ای از زمان را بیان کنیم بی آن که بخواهیم  بگوییم  دوره ی مزبور دقیقاً کی شروع شده یا کی پایان یافته است. این کلمه ی با کلیه ی زمان های فعل به کار می رود:

We lived there for a long time.

ما مدتی طولانی آنجا زندگی کردیم.

 She’s only staying for a week.

او فقط یک هفته می ماند.

 کلمه ی for ، هرگاه با ماضی شروع شده و تا زمانی که از آن سخن می گوییم ادامه داشته است :

 I’ ve been waiting for two hours.

دو ساعت است منتظرم ( = منتظر مانده ام )

 در جمله ی بالا نمی توان کلمه ی since را به جای for به کاربرد. کلمه یfor اغلب در انگلیسی گفتاری حذف می شود:

I’ve been here two hours.

دو ساعت است اینجا هستم.

She’s only staying a week.

او فقط یک هفته می ماند.

 نکته ی دستوری زبان انگلیسی: نقطه ی شروع آن دوره از زمان را که با کلمه ی since می آورند ممکن است با جمله ای بیان کنند که فعل آن در زمان گذشته ساده باشد:

He’s ben ill ever since he arrived.

از وقتی آمد اینجا تا حالا مریض است.

نقطه ی شروع آن دوره از زمان که با کلمه ی since می آید ممکن است دقیقاً مشخص نشده باشد و تنها به ذکر مدت زمانی در گذشته اکتفا شده باشد:

He’s been working here since last week / the 60s.

از هفته ی پیش / از دهه ی شصت اینجا کار می کند.

منظور از جمله ی بالا می تواند جمله ی زیر باشد:

 He started at some time during the 60s.

همچنین جمله ای که کلمه ی since در آن آمده ، ممکن است دوره ای از زمان را که از گذشته شروع شده و تازمان حال ادامه یافته است به تمامی در برداشته باشد:

Since she’s been living here she’s made a lot of friends.

از زمانی که ( = در طول مدتی که ) اینجا زندگی می کند، دوستان زیادی پیدا کرده است.

با این همه فعل اصلی بندی که کلمه ی since در آن می آید ، همان گونه که در مثال های بالا دیدیم، باید همیشه در یکی از زمان های نقلی یا بعید باشد. اکنون جمله ی زیر را در نظر بگیرید:

Yesterday Bobby told me he hadn’t eaten since Tuesday.

دیروز بابی به من گفت که از سه شنبه غذا نخورده.

منظور از جمله ی بالا مطلبی است که در جمله ی زیر آمده است:

Between Tuesday and yesterday he did not eat anything.

زمان های دیگر ، غیر از ماضی نقلی و بعید در موقعیت های ویژه به کار می روند؛

از جمله هنگامی که بخواهیم فقط درباره ی طول زمان سخن بگوییم :

 It’s two weeks since I’ve seen you.

دو هفته است که شمارا دیده ام.

در جمله ی بالا نمی توان از فعل ماضی نقلی استفاده کرد. نیز می توان گفت:

It seems like months since you last paid me.

انگار ماه ها پیش بود که به من آخرین بار حقوق دادید.

همچنین می توان گفت :

Since the car accident the can’t walk properly.

از زمان تصادف ( ماشین ) به بعد او نمی تواند درست راه برود.

منظور از جمله ی بالا مطلبی است که در زیر آمده است :

She hasn’t been able to walk properly.

Since
– ولی since معمولا در زمان های حال استفاده می شود.
– کلمه ی since را بیشتر هنگامی به کار می برند که بخواهند درباره ی حالتی یا عملی سخن بگویند که زمانی در گذشته شروع شده و تا لحظه ای که از آن حالت یا عمل سخن می گویند ادامه داشته است .
For
– معمولا for را در هر زمانی می توان به کار برد .
– هنگامی که بخواهند به نقطه ی شروع دوره ای از زمان اشاره کنند .
– وقتی به کار می بریم که بخواهیم طول دوره ای از زمان را بیان کنیم بی آن که بخواهیم  بگوییم  دوره ی مزبور دقیقاً کی شروع شده یا کی پایان یافته است.

به مثال های زیر توجه کنید :

 

I have been studying for 3 hours.

I have been watching TV since 7pm.

Tara hasn’t been feeling well for 2 weeks.

Tara hasn’t been visiting us since march.

He has been playing football for a long time.

He has been living in New York since he left school.

نکته: به این زمان present perfect progressive نیز می گویند.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل هفتم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”464″ tag=”” count=”10″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]
قبلی
گرامر زمان حال استمراری در انگلیسی
بعدی
گرامر زمان حال کامل در انگلیسی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up