آموزش-گرامر-انگلیسی
آموزش-گرامر-انگلیسی
آموزش-گرامر-انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد (مبتدی تا پیشرفته)

 آموزش کامل  گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده از پایه به صورت رایگان می پردازد.این دوره هم برای افراد مبتدی و هم برای سطوح پیشرفته و کسانیکه به دنبال آموزش های آیلتس و آزمون آیلتس نیز قابل استفاده است. دوره آموزش گرامر انگلیسی از صفر تا صد با تمام نکات و درس به درس طی 12 فصل ارائه شده است.

زمان ورکشاپ و کارگاههای عملی گرامر نیز به زودی اعلام خواهد شد.

با کلیک بر روی موضوع دلخواه بطور مستقیم قادر خواهید بود از مطالب آن موضوع استفاده کنید.

دوره آموزشی گرامراست.

مطالب بصورت دسته بندی شده و کامل و چکیده به همراه نکات کلیدی است. در زیر،درس ها را بصورت یکجا مشاهده می کنید. سعی کنید بصورت درس به درس با همین ترتیب پیش بروید.

فصل سوم : سوال در زبان انگلیسی

ساختار اصلی سوال در زبان انگلیسی

فصل دهم : انواع ضمیر در زبان انگلیسی

ضمیر ها

ضمیر های شخصی

فصل یازدهم : لیست حروف اضافه در زبان انگلیسی

لیست حروف اضافه

      

فصل دوازدهم : معنی فعل ها در زمان های استمراری

معنی فعل ها در زمان های استمراری

افعالی که در زمان های استمراری استفاده نمی شوند

افعالی با دو معنای مختلف

فعل be و زمان های استمراری

فصل نهم : انواع صفت در زبان انگلیسی

صفت ها در زبان انگلیسی

صفات اشاره یا محدود کننده

ترتیب صفات

صفات مقایسه ای

صفات برتر

فصل چهارم :کاربرد going to برای ساخت زمان آینده

قصد یا پیش بینی با Going to

فصل هشتم : انواع اسم و ساختار اسم در زبان انگلیسی

اسم ها در زبان انگلیسی

  1. اسم های شمارا و غیرقابل شمارا
  2. اسم های مشخص
  3. ملکی یا مضاف الیه

فصل هفتم : زمان ها – آینده

زمان آینده استمراری

زمان آینده کامل

زمان آینده ساده

فصل هشتم : اسم

اسم ها در زبان انگلیسی

اسم های شمارا و غیرقابل شمارا

اسم های مشخص

ملکی یا مضاف الیه

فصل نهم : صفت

صفت ها در زبان انگلیسی

صفات اشاره یا محدود کننده

ترتیب صفات

صفات مقایسه ای

صفات برتر

فصل دهم : ضمیر

ضمیر ها

ضمیر های شخصی

فصل یازدهم : حروف اضافه

لیست حروف اضافه

      

فصل دوازدهم : معنی فعل ها در زمان های استمراری

معنی فعل ها در زمان های استمراری

افعالی که در زمان های استمراری استفاده نمی شوند

افعالی با دو معنای مختلف

فعل be و زمان های استمراری