داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی و انگلیسی

در این صفحه، برای سطوح مختلف زبان انگلیسی، داستان های متنوعی قرار داده شده است. داستان های کوتاه و واقعی به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی.داستان های کوتاه (مناسب برای مبتدیان، کودکان، و نوجوانان).داستان های واقعی (مناسب برای سطوح متوسط و پیشرفته).

در هنگام خواندن داستان های انگلیسی به جمله بندی ها و عبارات کوتاه معنادار دقت کنید.

سطح 1 – مبتدی

سطح 2 – متوسط

سطح 3 – پیشرفته

فهرست