IELTS /TOEFL/ PTE

آزمون بین المللی IELTS :

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگوی نیازشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود از تنوع بسیاری برخوردار هستند که آزمون IELTS (International English Language Testing System) یکی از آنهاست.
در موسسه ارس علاوه بر آموزش تخصصی هر یک از چهار مهارت اصلی Speaking, Listening, Reading, Writing که برای آزمون IELTS (Academic & General) طراحی شده اند، آزمونهای آزمایشی بطور مرتب همراه با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برگزار می شود.
کلیه شرایط و قوانین حاکم در این آزمونهای آزمایشی کاملاً با آزمونهای واقعی Cambridge ESOL Examinations منطبق است و کارنامه ای مشابه با کارنامه اصلی به داوطلبان ارائه می گردد که بیانگر نقاط ضعف و قوت آنهاست؛ بنابراین، دانشجویان می توانند در طول دورهء آمادگی، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند و پس از حصول اطمینان، با آمادگی کامل در آزمون اصلی شرکت نمایند. بدیهی است که استفاده از منابع متنوع و موثق برای آموزش دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به برخی از آنها اشاره می شود:

آزمون بین المللی TOEFL :

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود، از تنوع بسیاری برخوردار هستند که آزمون (a Foreign Language (Test Of English as TOEFL یکی از آنهاست که پس از سالها تحت سه عنوان دسته بندی می شود؛
– نسل اول (PBT TOEFL(Paper-Based Test of TOEFL
– نسل دوم (CBT TOEFL(Computer-Based Test of TOEFL
– نسل سوم (iBT TOEFL(Internet-Based Test of TOEFL
در موسسه ارس علاوه بر آموزش تخصصی مهارت های لازم در آزمون TOEFL، آزمونهای آزمایشی طراحی شده اند که به طور مرتب همراه با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق برگزار می شوند.
شرایط و قوانین حاکم در این آزمونهای آزمایشی کاملاً با آزمونهای واقعی منطبق است و کارنامه ای مشابه با کارنامه اصلی به داوطلبان ارائه می گردد که بیانگر نقاط ضعف و قوت آنهاست؛ بنابراین دانشجویان می توانند در طول دورهء آمادگی، روند پیشرفت خود را مشاهده کنند و پس از حصول اطمینان، با آمادگی کامل در آزمون اصلی شرکت نمایند. بدیهی است که استفاده از منابع متنوع و موثق برای آموزش دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به برخی از آنها اشاره می شود:

آزمون بین المللی PTE :

آزمون (PTE ( Pearson Test of English هر روزه جای خود را بیشتر از قبل درمیان دو آزمون دیگر آیلتس و تافل باز می کند. در حال حاضر کشور استرالیا ، دانشگاه هاروارد ، دانشگاه YALE و موسسات زیادی از کانادا و انگلیس PTE را قبول می کنند.

این آزمون از یک روند استاندارد و دقیق برای سنجش افراد استفاده می کند و این آزمون روی بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در سراسر دنیا با بیش از ۱۲۰ زبان مادری مختلف آزموده شده است. این در حالی است که پس تحقیقات فراوان به این دستاورد رسیده است که میزان خطای یک سیستم با یک انسان بسیار کمتر از میزان خطای ممکن بین دو انسان می باشد.
این آزمون مانند آیلتس دارای دو نوع مختلف General و Academic است اما بر خلاف آیلتس، به شکل آنلاین برگزار می شود.
(PTE (Academic
این فرمت از آزمون برای ورود به دانشگاههای درجه یک بریتانیا و آمریکا مورد قبول می باشد. نتیجه این آزمون طی ۵ روز کاری از تاریخ امتحان مشخص می شود. زمان این آزمون در مجموع ۳ ساعت می باشد که در چهار قسمت زیر تقسیم می گردد:
• Speaking and writing:77-93 Min
• Reading :32-41 Min
• (Break :10 Min (Optional
• Listening:45-57 Min

(PTE (General
این آزمون از دو بخش تشکیل شده است  : یک بخش نگارش و دیگری بخش صحبت کردن می باشد. بخش نگارش مهارتهای شما را در زمینه های  Listening, Reading Comprehension , Writing        می سنجد.
در بخش صحبت کردن (Speaking)  مهارت گفتاری متقاضی توسط یک ممتحن مجرب سنجیده می شود . این آزمون نیز شبیه استاندارد اروپا (CEFR) دارای ۶ سطح می باشد. تمامی سطوح این آزمون توسط سازمان Edexcel اجرا می گردد که مورد تایید Ofqual انگلستان می باشد.
مدارک PTE General دارای اعتبار زمانی نمی باشد و هیچگاه منقضی نخواهند شد.

ساختار آزمون PTE
Communication Level CEF Test Time
Written Test
PTE General Test Time Spoken Test
Foundation A1 A1 ۱hr 15 ۵ Min s
Elementary A2 A2 ۱hr 35 ۵ Min s
Intermediate B1 A3 ۱hr 35 7 Min s
Upper inter mediate B2 A4 ۲hr 7 Min s
advanced C1 A5 ۲hr 35 8 Min s
Proficient C2 A6 ۲hr 55 8 Min s

برگزاری دوره PTE در آکادمی زبان ارس

پس از تعیین سطح و مشاوره، بسته به اینکه نیازهای زبان آموز چه باشد، محتوای این دوره تنظیم شده و در صورت لزوم از کتابهای PTE Academic و PTE Practice Tests استفاده میگردد. محوریت اصلی کلاسها مطالب و جزواتی خواهد بود که حین تدریس به صورت انحصاری برای هر زبان آموز تهیه میشود. تکالیف و تمرینهای ضروری به زبان آموز محول می شود تا خارج از زمان کلاس در منزل انجام دهد و روند رو به رشد هر زبان آموز توسط مدرس مربوطه چک می شود.
آزمونهای آزمایشی در مقاطع مورد نظر برگزار شده و نتایج آنها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. پس از اطمینان از اینکه زبان آموز آمادگی کامل برای شرکت در آزمون اصلی را دارد به ایشان توصیه شرکت در آزمون داده می شود.

آزمونهای بین المللی دیگر

بسیاری از داوطلبان مهاجرت و یا تحصیل در کشورهای خارجی، به مدارک معتبر بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی نیاز دارند تا پاسخگویشان برای رسیدن به سطح زبان مورد نیاز حضور در دانشگاه و یا کشور انگلیسی زبان مورد نظر باشد.
چنین آزمونهایی با توجه به اهداف کشور و یا دانشگاه مقصود، از تنوع بسیاری برخوردار هستند که عبارتند از:

(GRE (Graduate Record Examination *
(GMAT (Graduate Management Admission Test *
(BEC (Business English Certificate *
(BULATS (Business Language Testing Service *
(OET (Occupational English Test *
(KET (Key English Test *
(PET (Preliminary English Test *
(FCE (First Certificate in English *
(CAE (Certificate in Advanced English *
(CPE (Certificate of Proficiency in English *
(TOEIC (Test of English for International Communication *
(TKT (Teaching English Test8 *
(ILEC (International Legal English Test *
(TOLES (Test Of Legal English Skills *
(LTE (London English Test *
(YLE (Young Learners English8 *

البته (MCHE (Ministry of Culture & Higher Education Exam و TOLIMO آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی هستند که در ایران به منظور اهداف دانشگاه های داخلی طراحی شده اند.