آب و هوا به انگلیسی

صبحت کردن در مورد آب و هوا یکی از پرکاربردترین مکالمات در هر زبانی به شمار می‌آید. در این پست هم فایل صوتی شامل یک مکالمه کوتاه انگلیسی درباره آب و هوا را قرار دادیم و هم تمامی اصطلاحات و جملات پرکاربرد آب و هوایی به زبان انگلسی را با تصویر دسته بندی کرده ایم تا هر چه بیشتر در ذهنتان ماندگار شود.

همچنین چند واژه انگلیسی که برای صحبت در مورد آب و هوا مفید است می خوانید.

پس از مطالعه این بخش شما قادر خواهید بود یک قدم دیگر برای یادگیری زبان انگلیسی برداشته و درباره آب و هوا صحبت کنید.

کلیات استفاده از لغات آب و هوا در انگلیسی :

در زبان انگلیسی همانند زبان فارسی خودمان، واژگانی نظیرِ آفتاب (sun)، باران (rain)، باد (wind)، ابر (cloud)، سرد (cold)، گرم (warm) و … در مورد آب و هوا مورد استفاده قرار می‌گیرند و نوع آب و هوا بر اساس این واژگان ساخته شده‌اند.

صفت های زیادی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها آب و هوا را توصیف کرد.

برخی از این صفات مانند سرد و خنک (cool and cold) در ظاهر و معنی به یکدیگر شبیه هستند، اما تمایز آن‌ها کمی دشوار است. در سوی دیگر صفاتی برای توصیف آب و هوا وجود دارند که کاملا متفاوت بوده و یاد گرفتن آن‌ها نیز ساده است. مانند هوای بارانی (rainy) یا ابری (cloudy) و …

درجه های توصیف دما در انگلیسی :

از این بخش در قسمت مکالمه آزمون آیلتس هم میتوایند استفاده کنید،در مورد توصیف دما، سه واژه‌ی مهمی که کاربرد دارند، عبارتنداز: درجه، سلسیوس و فارنهایت.

درجه سانتیگراد هم معادل قدیمی درجه سلسیوس است که هنوز در بعضی از کشورها کاربرد دارد. کلمه (Degrees) را برای گفتن میزان درجه حرارت بکار میبریم.

واژگانی که وضعیت آب و هوا را در زبان انگلیسی بیان می‌کنند :

این واژگان معمولا با استفاده واژگان خاص مانندِ برف، آفتاب، باد و … ساخته می‌شوند. معمولا این کلمات با اضافه حرف Y به انتهای کلمه‌ی اصلی ساخته می‌شوند. این کلمات را در ادامه با یکدیگر می‌خوانیم:

 • rain (باران) – rainy (بارارنی) – /ˈreɪni/
 • sun (آفتاب) – sunny (آفتابی) – /ˈsʌni
 • wind (باد) – windy (بادی) – /ˈwɪndi/
 • cloud (ابر) – cloudy (ابری) – /ˈklaʊdi/
 • fog (مه غلیظ) – foggy (مه آلود) – /ˈfɒɡi/
 • mist (مه رقیق) – misty (غبارآلود) – /ˈmɪsti/
 • snow (برف) – Snowy (برفی) – /ˈsnəʊi/
 • storm (طوفان) – stormy (طوفانی) – /ˈstɔː(r)mi/

صفات مربوط به دمای آب و هوا به انگلیسی :

 • Hot (داغ) – /hɒt/       
 •  Warm (گرم) – /wɔː(r)m/                                           
 • Cool (خنک) – /kuːl/       
 •  Cold (سرد) – /kəʊld/       
 •  Freezing (یخبندان) – /ˈfriːzɪŋ/

در ادامه به بررسی کلمات و واژگان مرتبط با آب و هوا که در آزمون آیلتس هم استفاده می شود،به انگلیسی می‌پردازیم.

برای یادگیری سریع و آسان، ما این واژگان را به دسته‌های ابری ، صاف ، انواع باران ، شرایط سرد و انواع باد تقسیم کرده‌ایم. در ادامه این چهار دسته را با هم بررسی می‌کنیم.

برای شروع مکالمه روزمره آب و هوا میتوانید از ویدئو آموزشی 5 دقیقه ای مکالمه آب و هوا نیز استفاده کنید .

هوای ابری و صاف :

Bright (روشن) – /braɪt/ – این حالت برای زمانی است که هوا آفتابی بوده و خورشید به شدت درخشان است.

Sunny (آفتابی) – /ˈsʌni/ – در این شرایط خورشید درخشان است و ابری وجود ندارد.

Clear (صاف) – /klɪə(r)/ – در این زمان، در آسمان ابری وجود ندارد و آسمان به طور واضح قابل مشاهده است.

Fine (هوای خوب) – /faɪn/ – این واژه برای توصیف شرایطی است که باران نمی‌بارد و آسمان روشن است.

cloudy (ابری) – /ˈklaʊdi/ – این حالت برای زمانی است که آسمان پر از ابر است.

Overcast (ابری) – /ˈəʊvə(r)ˌkɑːst/ – در این حالت هوا ابری بوده و کسل کننده است.

Gloomy (ابری تیره) – /ˈɡluːmi/ – این حالت، هوایی با ابرهای تیره و گرفته را توصیف می‌کند.

زمانی که ابر به سطح زمین نزدیک می‌شود و شرایط دیدن سخت می‌شود از واژه‌های foggy و misty استفاده می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم آموزش کامل ماه ها و فصل ها در انگلیسی با تلفظ صوتی را نیز مطالعه کنید .

انواع باران :

Damp (نمناک) – /dæmp/ – این حالت برای توضیف شرایطی است که کمی رطوبت وجود دارد. این حالت اغلب پس از توقف باران به وجود می‌آید.

Drizzle (باران ریز) – /ˈdrɪz(ə)l/ – شرایطی است که در آن به آرامی باران می‌بارد.

Shower (باران تند) – /ˈʃaʊə(r)/ – باران تند با زمان کوتاه.

Rain (باران) – /reɪn/

Downpour (باران شدید) – /ˈdaʊnˌpɔː(r)/

Pour (باران بسیار شدید) – /pɔː(r)/

Torrential rain (باران سیل آسا) – در این نوع باران، احتمال وقع سیل بسیار بالا است.

Flood (سیلاب) – /flʌd/

شرایط سرد :

Hail (تگرگ) – /heɪl/ – این شرایط برای توصیف بارش باران با قطره‌های یخ زده بیان می‌شود.

Snow (برف) – /snəʊ/ – در این شرایط به دانه‌های برف Snowflake گفته می‌شود.

Sleet (برف و باران) – /sliːt/ – این واژه برای توصیف حالتی است که در آن برف یا تگرگ به همراه باران می‌بارد.

Blizzard (کولاک) – /ˈblɪzə(r)d/

پیشنهاد می‌کنیم آموزش کامل ماه ها و فصل ها در انگلیسی با تلفظ صوتی را نیز مطالعه کنید .

انواع باد :

Breeze (نسیم) – /briːz/ – باد دلچسب و ملایم

Windy (بادی) – /ˈwɪndi/ – باد پیوسته

Gale (باد پر قدرت) – /ɡeɪl/

Storm (طوفان) – /stɔː(r)m/

Tornado (گردباد) – /tɔː(r)ˈneɪdəʊ/

Fine (هوای خوب) – /faɪn/ – این واژه برای توصیف شرایطی است که باران نمی‌بارد و آسمان روشن است.

cloudy (ابری) – /ˈklaʊdi/ – این حالت برای زمانی است که آسمان پر از ابر است.

Overcast (ابری) – /ˈəʊvə(r)ˌkɑːst/ – در این حالت هوا ابری بوده و کسل کننده است.

Gloomy (ابری تیره) – /ˈɡluːmi/ – این حالت، هوایی با ابرهای تیره و گرفته را توصیف می‌کند.

زمانی که ابر به سطح زمین نزدیک می‌شود و شرایط دیدن سخت می‌شود از واژه‌های foggy و misty استفاده می‌شود.

 امروز باد می وزد.
It’s windy today

 این باد تا استخوان نفوذ می کند
This wind cuts like a knife

 باد سردی می وزد.
A cold wind is blowing

باد در میان درختان زوزه می کشد
The wind is howling through the trees

هوا طوفانی است .
It’s stormy

 هوا مه آلود است .
It’s foggy/ misting

 هوا آفتابیه.
 the weather is sunny

هوا بارونیه
The weather is rainy

هوا صافه .
the weather is clear

 هوا خنکه / سرده/خیلی سرده .

the weather is cool/cold/freezing

هوا گرمه/گرمه/سوزانه
 the weather is warm/hot/extreme hot

هوا برفیه
The weather is Snowy

هوا معتدله/ملایمه
 the weather is moderate/mild

 نم نم بارونه 

it’s drizzle

 غبارآلوده
 it’s hazy 

تگرگه

it’s hail

جملات پرسشی رایج برای آب و هوا در انگلیسی :

what a beautiful day    چه روز زیبایی

there’s a 50 percent chance of rain.  50%احتمال بارندگی وجود دار

the temperature is 30 degrees centigrad.  دما 30 درجه سانتیگراده

what an awful weather.    چه هوای افتضاحی

How’s the weather ?     هوا چطوره

what’s the weather like ?    هوا چه جوریه

what’s the weather forecast ?    پیش بینی وضع هوا چیه

what’s the temperature ?         دما چنده

اصطلاح رایج با کلمات  آب و هوا در انگلیسی :

Save up for rainy day        برای روز مبادا نگه دار

درخواست مشاوره رایگان

برای کسب اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

دوره های در حال برگزاری :

مشاوره رایگان و ثبت نام :

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up