آموزش ویدئویی صفر تا صد مکالمه-درس 2

  1. خانه
  2. /
  3. آموزش ویدئویی
  4. /
  5. آموزش ویدئویی صفر تا صد مکالمه-درس 2

Hey Pete,who’s your friend? she is Anna.she is new to D.C .

سلام پیت.دوستت کیه؟اون آناست.تازه به دی سی اومده.

where are you from?I’m from a small town.welcome to D.C . Thank you.

اهل کجایی؟ من اهل یه شهر کوچیکم.به دی سی خوش اومدی. ممنون.

I am Jonathan.I am in apartment B4. I am in apartment C2.Marsha is mu roomate.

من جاناتانم.در آپارتمان B4 هستم. من در آپارتمان C2 هستم.مارشا هم اتاقی منه.

I khnow Marsha.She is nice.And I am in apartment D7.I have to go now.

مارشا رو میشناسم. اون دوست داشتنیه.و من در آپارتمان D7 هستم. من باید برم همین الان.

Remmember to call Marsha at work.Tell her you’re here.

یادت باشه به مارشا که سره کاره زنگ بزنی و بگی که اینجایی.

Right.Thanks,Pete. Nice to meet you.

درسته.ممنون.از ملاقاتت خوشبختم ( به معنای خداحافظ هم هست).

you too.Bye!

منم همینطور. خداحافظ.

Apartment C2,here I come.

آموزش ویدئویی 5 دقیقه ای مکالمهدرس 2 – ! Hello , I’m Annadownload  دانلود ویدئو آموزشی درس 2

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”ویدئوهای مربوط به آموزش مکالمه” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”284″ tag=”” count=”30″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]

مقالات مرتبط :

فهرست