آموزش ویدئویی صفر تا صد مکالمه-درس 3

  1. خانه
  2. /
  3. آموزش ویدئویی
  4. /
  5. آموزش ویدئویی صفر تا صد مکالمه-درس 3

I am in my new apartment . Greate.I live with Marsha.We’re roomartes.

من در آپارتمان جدید هستم.خیلی عالی!من با مارشا زندگی میکنم.ما هم اتاقی هستیم.

I want to cook dinner.Oh,Is there a supermarket near here ?Marsha Knows.

من میخوام شام بپزم.اوه!سوپرمارکت این نزدیکیا هست؟مارش میدونه.

one more time.Please be Marsha.Hello,this is Marsha.

یه بار دیگه.لطفا مارشا باش.سلام.من مارشا هستم.

Yes,Marsha?I want to cook dinner.

مارشا؟من میخوام شام بپزم.

Excuse me ,Anna , Is that you? Oh, yes,I am here.

ببخشید،آنا،تویی؟بله.منم.

Good,You are there.

خوبه.تو اونجایی.

I want to find a supermarket.The supermarket is at 1500 Irving street.

من میخوام یه سوپرمارکت پیدا کنم.سوپرمارکت در خیابن 1500 ایروینگ هست.

It is near the apartment. Greate, goodbye.

نزدیک آپارتمانه.عالی!خداحافظ.

There is a big supermarket on our street.And Marsha says I am a good cook.

یه سوپرمارکت بزرگ توی خیابونمون هست و مارشا گفت که من آشپز خوبیم.

Until Next Time . . .

تا بعد . . .

آموزش ویدئویی 5 دقیقه ای مکالمهدرس 3 – ! I’m Heredownload  دانلود ویدئو آموزشی درس 3

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”ویدئوهای مربوط به آموزش مکالمه” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”284″ tag=”” count=”30″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]

مقالات مرتبط :

فهرست