اصطلاحات و جملات عاشقانه انگلیسی

با ما همراه باشید تا با اصطلاحات رومانتیک انگلیسی بیشتر آشنا شوید. هر نوع کلمه، یا جمله، لفظ یا عبارات رمانتیک عاشقانه انگلیسی بخش بزرگی از ادبیات این زبان را نشان می دهد. در اصل، عبارات و جملات عاشقانه انگلیسی نشان دهنده نوع ورود تفکر عاشقانه مردم مسلط به این زبان، در حوزه ابزار علاقه و عشق به شخصی دیگر است. ، بازهم یادگیری این جملات و حرفهای عاشقانه انگلیسی جذابیت ارتباط و گفتگو مابین دو نفر را برایتان نمایان خواهد کرد. چرا که درجه اهمیت ابراز عشق به زبان انگلیسی می تواند به کمک کلمات بالا و پایین شود.

اصطلاحات عاشقانه انگلیسی
اصطلاح معنی و مفهوم
Beloved معشوقه
Miss you دلم تنگ شده
leave you ترکت میکنم
kiss بوسیدن
Hug بغل کردن
lie down دراز کشیدن
glance نگاه
I wish I was your lover کاش معشوق تو بودم
You know I got this feeling that I just can’t hide میدونی,یه احساسی دارم که نمیتونم پنهانش کنم
words don’t come easily كلمات به آسانی نمی توانند احساسم را بیان کنند
i watch you when you smile من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی
Just hold me when I tell you فقط به من گوش بده وقتی که بهت میگم
All I need is a love you give همه ی چیزی كه می خوام یك عشقی است كه تو به من بدی
Oh baby all I need is you عزیزم همه ی چیزی كه می خوام تویی
every time is the only time i wanna spend with you می خوام همه لحظه هامو با تو باشم
your place is always empty جای تو همیشه خالی میمونه
Never let you go from my life هرگز نمیزارم از زندگیم بری
There is no remedy for love but to love more هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر
 !oh darling اوه؛ عزیزم
I cherish you قربونت برم
I adore you عشق میورزم بهت/ میپرستمت
I am better because of you چون تو با منی من بهترم
You mean the world to me تو برام یك دنیا ارزش داری
You are my sweetheart جیگر منی !
Life has never been better, thanks to you, sweetheart زندگی از این بهتر نمیشه، ممنونم عزیزم
You are the best thing that ever happened to my life تو بهترین اتفاق زندگیمی

مطالب مفید آموزش زبان انگلیسی