فعل مهمترین بخش در زبان انگلیسی می باشد. حتی کوتاه ترین جملات دارای فعل هستند. شما می توانید یک جمله یک کلمه ای به کمک فعل بسازید؛ 

مثال: Stop !

برخی از افعال انجام کاری را می رسانند که به آنها Action word می گوییم .

مثال: fight ، run و work.

برخی دیگر چنین نیستند و معمولا وضعیت و یا وجود چیزی را می رسانند که به آنها State word میگوییم.

مثال: be ، exist ، seem ، belong

یک فعل همیشه داری فاعل است (کننده کار) .

مثال: John speaks English .

در اینجا John فاعل (subject ) و speaks فعل می باشد. بنابراین می توانیم بگوییم که افعال کلماتی هستند که به ما می گویند فاعل چه می کند و یا چه هست:

Action: Renaldo plays football.

State: Owen seems kind.

 

نکته ای که در مورد فعل ها وجود دارد این است که افعال بر خلاف دیگر کلمات (صفات ، قید ها ، حروف اضافه و …) شکل های مختلفی دارند. اگر چه که اسم ها نیز دارای دو نوع مفرد و جمع (همراه S) می باشند. مثلا فعل to work (کار کردن) دارای پنج شکل است:

to work , work , worked , works , working

بعدی
تقسیم بندی فعل-فعل مجهول

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up