فعل مهمترین بخش در زبان انگلیسی می باشد. حتی کوتاه ترین جملات دارای فعل هستند. شما می توانید یک جمله یک کلمه ای به کمک فعل بسازید؛ 

مثال: Stop !

برخی از افعال انجام کاری را می رسانند که به آنها Action word می گوییم .

مثال: fight ، run و work.

برخی دیگر چنین نیستند و معمولا وضعیت و یا وجود چیزی را می رسانند که به آنها State word میگوییم.

مثال: be ، exist ، seem ، belong

یک فعل همیشه داری فاعل است (کننده کار) .

مثال: John speaks English .

در اینجا John فاعل (subject ) و speaks فعل می باشد. بنابراین می توانیم بگوییم که افعال کلماتی هستند که به ما می گویند فاعل چه می کند و یا چه هست:

Action: Renaldo plays football.

State: Owen seems kind.

 

نکته ای که در مورد فعل ها وجود دارد این است که افعال بر خلاف دیگر کلمات (صفات ، قید ها ، حروف اضافه و …) شکل های مختلفی دارند. اگر چه که اسم ها نیز دارای دو نوع مفرد و جمع (همراه S) می باشند. مثلا فعل to work (کار کردن) دارای پنج شکل است:

to work , work , worked , works , working

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل اول آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”348″ tag=”” count=”9″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]

با شما تماس میگیریم!

مقالات مرتبط :