چطور از زمان حال ساده استفاده کنیم

ما وقتی از زمان حال ساده استفاده می کنیم که :

  • جمله عمومی باشد (The action is general)  مثل: I am not fat
  • عمل مورد نظر همیشه اتفاق می افتد و یا به طور همیشگی در زمان گذشته، حال و آینده. عمل مورد نظر فقط در زمان جاری اتفاق نمی افتد (در آینده هم اتفاق خواهد افتاد)
  • عبارت همیشه درست باشد (مثل یک حقیقت علمی) مثل: The moon goes round the earth

ساختار اصلی زمان حال ساده

( Subject + Auxiliary verb + Main verb )          فاعل + فعل کمکی + فعل اصلی
زمان حال ساده در انگلیسی

سه قانون مهم :

  1. برای جملات مثبت معمولا از افعال کمکی استفاده نمی کنیم.
  2. برای سوم شخص مفرد (she, it ,he) به فعل کمکی es و یا به فعل اصلی s اضافه می کنیم.
  3. برای فعل to be ما از افعال کمکی استفاده نمی کنیم حتی برای جملات منفی و سوال.
main verb auxiliary verb subject نوع جمله
. coffee like I, you, we, they +
. coffee likes He, she, it +
. coffee like not do I, you, we, they
. coffee like not does He, she, it
. coffee like I, you, we, they Do ?
. coffee like he, she, it Does ?

 

به مثال های که دارای فعل اصلی to be هستند توجه کنید، هیچ فعل کمکی وجود ندارد !

به مثال های زیر توجه کنید:

I live in New York.

The moon goes round the earth.

John drives a taxi.

We do not work at night.

Do you play football?

توجه داشته باشید که با فعل to be و با استفاده از زمان حال ساده می توانیم برای وضعیت هایی نیز استفاده کنیم که عمومی نیستند. به مثال های فعل to be در زمان حال ساده توجه کنید, برخی از آنها عمومی و برخی دیگر زمان حال هستند:

وضعیت زمان حال است:

Am I right?

Tara is not at home.

You are happy.

وضعیت عمومی است (حال ، گذشته و آینده) :

I am not fat.

Why are you so beautiful?

Ram is tall.

چند نکته :

 

1. افعالی که به z – ss – s – x – sh – ch و یا o ختم می شوند باید به آخرشان es اضافه کرد. (البته برای سوم شخص مفرد):

She watches TV.

2. اگر فعل به حرف y ختم بشود و قبل از y یک حرف بی صدا قرار بگیرد، برای سوم شخص های مفرد حرف y در انتهای فعل به i تبدیل شده و به آن es اضافه می کنیم.

3. در اینجا بحث بر این بود که از زمان حال ساده برای وضعیت های عمومی و گاها زمان حال استفاده می شود. ولی کاربرد های دیگری نیز از زمان حال ساده وجود دارند، به طور مثال در شرط ها با استفاده از زمان حال ساده به آینده اشاره می کنیم.

[bs-text-listing-2 columns=”3″ title=”مطالب مرتبط فصل هفتم آموزش گرامر” icon=”” hide_title=”0″ heading_color=”” heading_style=”t3-s7″ title_link=”” category=”464″ tag=”” count=”20″ post_ids=”” offset=”” featured_image=”0″ ignore_sticky_posts=”1″ author_ids=”” disable_duplicate=”0″ time_filter=”” order=”DESC” order_by=”date” _name_1=”” post_type=”” taxonomy=”” _name_2=”” cats-tags-condition=”and” cats-condition=”in” tags-condition=”in” tabs=”” tabs_cat_filter=”” tabs_tax_filter=”” tabs_content_type=”deferred” paginate=”none” pagination-show-label=”0″ pagination-slides-count=”3″ slider-animation-speed=”750″ slider-autoplay=”1″ slider-speed=”3000″ slider-control-dots=”off” slider-control-next-prev=”style-1″ ad-help=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” override-listing-settings=”0″ listing-settings=”” bs-text-color-scheme=”” css=””]

درخواست مشاوره رایگان

برای کسب اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

دوره های در حال برگزاری :

مشاوره رایگان و ثبت نام :

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نوع دوره :*
متقاضی کدام دوره هستید؟*

مقالات مرتبط :

keyboard_arrow_up