دانلودکتاب صوتی-داستانی برای تقویت زبان انگلیسی

این کتاب ها، حاوی یک پی دی اف متن انگلیسی، بهمراه یک یا چند فایل صوتی همراه آن می باشند که اگر احیانا جایی از متن را متوجه نشدید، به پی دی اف مراجعه کنید. سعی کنید که بدون نگاه کردن به متن، منظور فایل های صوتی را متوجه شوید.

⇓  دانلود کتاب صوتی  Collector colour

⇓   دانلود کتاب صوتی  George sees stars

⇓  دانلود کتاب صوتی  Song for Ben

⇓   دانلود کتاب صوتی tinkers farm by stephen rabley

داستان های کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی و انگلیسی